Advies scherpt Zeeuwse handelsbevordering verder aan

Zeeland wil het exportpotentieel van het Zeeuwse midden- en kleinbedrijf beter benutten en het concurrentievermogen van deze bedrijven helpen versterken. In 2020 is vanuit Impuls Zeeland dan ook gestart met de ondersteuning van bedrijven met plannen om te internationaliseren. Min of meer gelijktijdig stak Corona de kop op. Deze ontwikkelingen, en andere veranderingen in de wereldeconomie, vroegen om een heldere strategiebepaling op ‘trade’ voor Impuls Zeeland voor de komende jaren.

Er was behoefte aan een gefundeerd advies, dat richting geeft aan kansrijke sectoren, markten en activiteiten. ARCUSplus heeft dit uitgewerkt. Enerzijds door cijfers en trends te duiden, anderzijds door meer inzicht te geven in de behoeften van bedrijven. Er zijn strategische lijnen voor de aanpak geformuleerd, inclusief instrumenten en suggesties voor netwerken, partners en bedrijfscontacten. Essentieel hierbij is dat de dienstverlening van Impuls Zeeland nog beter op het netvlies komt bij het Zeeuwse mkb. Tevens wordt de focus gelegd op de nabije handelspartners en sectoren met potentie, zoals de cross-over tussen agrofood en hightech.

Opdrachtgever:

Impuls Zeeland / International Trade

Project:

Impuls Zeeland kiest voor vraaggerichte aanpak en passende doelgroepen

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up