Toekomstvisie voor WTC Twente verder uitgewerkt

Het World Trade Center in Twente bestaat inmiddels ruim 15 jaar en wil een nog stabieler en structureler fundament onder haar organisatie leggen. Aanleiding is de snel veranderende wereldeconomie en het gewijzigde landschap in Nederland rond internationale handelsbevordering. De vraag was welke keuzes hiertoe gemaakt moeten worden. ARCUSplus heeft WTC Twente ondersteund bij deze oriëntatie op haar toekomst.

Het onderzoek naar een toekomstbestendig WTC Twente omvatte een interne en externe analyse. ARCUSplus heeft daartoe desk research verricht en stakeholders geconsulteerd. Hieruit kwamen verschillende ontwikkelrichtingen (‘scenario’s’) naar voren. Deze vormden de basis voor een heldere ambitie en positionering. Er wordt onder andere ingezet op verdere groei en professionalisering van de pijlers ‘Expat Center’ en ‘Trade Services’. Daarbij zijn praktische verbeterpunten benoemd, die door WTC Twente direct geïmplementeerd zijn.

Opdrachtgever:

WTC Twente

Project:

Advies ARCUSplus biedt concrete handvaten voor stabiel fundament

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up