Onze dienstverlening

ARCUSplus biedt ondersteuning bij het versterken van uw accountmanagement. Wij zorgen dat een aanpak die veelal ad-hoc en reactief is wordt omgevormd naar een pro-actieve en gestructureerde werkwijze. Accountmanagers krijgen hierdoor meer toegevoegde waarde en investeren daarmee in de kwaliteit van het ondernemingsklimaat in hun regio of gemeente.

Met u gaan we aan de slag om de juiste keuzes te maken voor accounts, instrumenten en partners. Onze aanpak start met een nulmeting. Zo ontstaat een haarscherp beeld van de knelpunten die moeten worden aangepakt. Vervolgens formuleren we de echte prioriteiten, onderbouwen die en stellen vast welke taken cruciaal zijn, en welke juist niet. We hanteren daarbij een praktische en interactieve aanpak. Uw strategie wordt uiteindelijk vertaald in een concreet accountplan.

Onze meerwaarde

Met onze Triple-A methodiek (analyse > aanpak > actie) brengen we uw accountmanagement op een hoger niveau. We werken op maat strategische lijnen uit voor betere werkprocessen, met meer grip op uw accounts, de in te zetten instrumenten en de juiste samenwerkingspartners.

Wat dit u oplevert?

  • Breder intern en extern draagvlak (en zichtbaarheid);
  • Minder brandjes blussen en ‘ren-je-rot’;
  • Meer tijd voor een pro-actieve benadering van ‘accounts’;
  • Kwaliteit van de gesprekken omhoog;
  • Versterking van acquisitie en innovatie;
  • Meer kans op banen door behoud en uitbreiding;
  • Hogere kwaliteit van de dienstverlening;
  • Uiteindelijk: een sterkere lokale economie!

Onze opdrachtgevers

ARCUSplus adviseert gemeenten en regio’s bij het professionaliseren van de dienstverlening aan ondernemers. In de afgelopen periode werkten wij aan de versterking van het accountmanagement voor een groot aantal gemeenten, provincies en regio’s.

Lees hier onder hoe wij specifieke accountmanagement-projecten hebben aangepakt voor onze opdrachtgevers.

De diensten van ARCUSplus

Doe de ‘Zelf Test Accountmanagement’ (ZTA)!

Is uw accountmanagement al best-in-class? Of valt uw werkwijze toch nog te typeren als ‘old school’? Bepaal op basis van 10 gerichte vragen waar u nu staat.

Stap 1 van 10

  • Ik weet welke accounts ik het komend half jaar ga spreken, en waarom.

Wilt u meer weten?

Download hier uw exemplaar van onze Triple A-methodiek en Whitepaper Accountmanagement.

keyboard_arrow_up