Enschede streeft naar pro-actiever accountmanagement

Het Ondernemersloket van de gemeente Enschede vervult een belangrijke rol als aanspreekpunt van en verbinder naar het bedrijfsleven. Komende vanuit een bezuinigingstaakstelling zag het team daarbij vele taken op zich afkomen en zocht naar haar precieze rol: hoe kunnen we het beste invulling aan ‘Accountmanagement 3.0’ geven? De ambitie is om het accountmanagement en relatiebeheer planmatiger en pro-actiever in te richten en duidelijk ‘bakens’ voor de lange termijn te formuleren.

In overleg is gekozen voor een drietal bijeenkomsten met het team waarin allereerst de bestaande situatie in kaart werd gebracht en beoordeeld. Hierbij werden ook collega’s uit de interne organisatie gepolst. Voor het versterken van de toegevoegde waarde van het loket werd uiteindelijk ingezet op een aantal actielijnen, waaronder het verbeteren van interne werkprocessen (‘rode loper’), een betere interne profilering (‘roadshow’) en het gerichter omgaan met accounts. Met deze concrete activiteiten kan het Ondernemersloket zich echt gaan richten op haar kerntaken en houdt het meer tijd over voor pro-actief relatiebeheer.

Opdrachtgever:

Ondernemersloket gemeente Enschede

Project:

ARCUSplus advies resulteert in rode draad en planmatiger aanpak Ondernemersloket

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up