Meer focus voor team economie van Weert

De gemeente Weert en haar Team economie staan voor grote uitdagingen. Denk daarbij aan de schaarste aan bedrijventerreinen, de krapte op de arbeidsmarkt, de congestie in het energienetwerk, de sterke groei van het nabije Brainport Eindhoven en de uitdagingen waar de landbouw momenteel voor staat. De veelheid aan vragen en mogelijke taken die hieruit volgt vraagt om duidelijke keuzes.

Met ARCUSplus is daarom recent een economisch focusdocument opgesteld, waarin de ambities en rollen van het team voor de komende jaren duidelijk zijn vastgelegd. Wat willen we gezamenlijk gaan doen en wat hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we om met thema’s bedrijventerreinen, binnenstad, circulaire economie, accountmanagement en acquisitie? Waar ligt onze echte meerwaarde? Het document beantwoordt deze vragen en biedt het team zo meer sturing en focus in de komende periode, terwijl ook het wij-gevoel is versterkt.

Opdrachtgever:

Gemeente Weert

Project:

“Beter inspelen op nieuwe uitdagingen”

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up