Onze dienstverlening

ARCUSplus helpt steden en regio’s bij het ontwikkelen van de juiste rol bij handelsbevordering richting het bedrijfsleven en specifieke clusters of thema’s. Daardoor sluiten uw activiteiten op dit gebied naadloos aan op de werkelijke behoefte van het lokale bedrijfsleven dat (verder) wil internationaliseren. U hoeft hiervoor overigens niet altijd op missie; veel van het werk kan in de eigen regio verzet worden!

Het gaat er vooral om dat u waarde kunt toevoegen voor de ondernemers. Er zijn immers al vele loketten en diensten beschikbaar. Bovendien is er een groot aantal potentiële afzetmarkten! Wij inventariseren nadrukkelijk de behoefte van uw bedrijfsleven, mede op basis van interviews en actuele markttrends. Vervolgens onderbouwen we de keuzes (‘wel of niet naar China?’) en benoemen de juiste, ondersteunende activiteiten voor de uitvoering per land, thema of sector. Welke instrumenten moet u daarbij vooral inzetten: beursbezoeken, matchmaking, handelsmissies, voorlichtingssessies of toch vooral één-op-één advies?

Onze meerwaarde

U kunt ons inzetten voor trend- en marktanalyses, behoefte onderzoek onder bedrijven, het opstellen van een strategisch kader en concrete actieplannen. Vanuit de kracht van uw organisatie en relevante marktontwikkelingen komen we gezamenlijk tot de juiste keuzes voor kansrijke buitenlandse markten. Welke bedrijven of clusters hebben echt potentieel? En welke markten zijn echt rijp en toegankelijk? Daarop baseren we uw strategie, afwegingskader (wat doen we niet!) en de in te zetten instrumenten en activiteiten. Zodat u focus heeft en het bedrijfsleven echt vooruit kunt helpen, met een effectieve inzet van uw Euro’s en minder discussie over uit te voeren activiteiten en acties.

Onze opdrachtgevers

ARCUSplus adviseert met name regionale ontwikkelingsmaatschappijen bij het professionaliseren van de dienstverlening aan ondernemers. In de afgelopen periode werkten wij voor een groot aantal ROM’s aan het verder op maat maken van hun activiteiten op het gebied van handelsbevordering.

Bekijk hier enkele van onze opdrachtgevers.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ARCUSplus, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

De diensten van ARCUSplus

Onze opdrachtgevers

ARCUSplus adviseert provincies, regio’s en gemeenten bij het beter benutten van het handelspotentieel en het versterken van de randvoorwaarden hiervoor. Lees hier meer over een selectie van onze recente opdrachtgevers:

Nieuws omtrent handelsbevordering

keyboard_arrow_up