ARCUSplus levert kapstok voor economische visie

De door ARCUSplus opgestelde economische foto geeft een actueel inzicht in de stand van zaken van de lokale economie. Het levert een compleet overzicht van het economische functioneren van Gorinchem en de verschillende onderdelen, zoals sectoren van bedrijvigheid, die daaraan bijdragen. Naast de traditionele branches zoals de industrie en detailhandel is daarbij ook gekeken naar onderdelen van de ‘nieuwe’ economie, zoals de circulaire economie, HTSM en de groeiende groep zzp-ers.

Met deze economische foto beschikt Gorinchem over een goede inhoudelijke basis voor te maken keuzes in haar toekomstig economisch beleid. Gorinchem is nu een goed presterende gemeente, met een lage werkloosheid, een divers bedrijfsleven, een sterke regiofunctie en een goed gekwalificeerde beroepsbevolking. Trends zoals de snelle technologische ontwikkelingen, het toenemende belang van duurzaamheid en COVID-19 zorgen er echter voor dat de gemeente niet achterover kan leunen. Behoud en groei van werkgelegenheid zullen een hoge prioriteit moeten krijgen, waarbij het nieuwe bedrijventerrein Groote Haar een troef is.

Opdrachtgever:

Gemeente Gorinchem

Project:

Sectoren, bedrijvigheid en banen in Gorinchem uitgelicht in economische foto

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up