Spoorzone in Tilburg bouwt aan sterk ecosysteem

In Tilburg wordt druk gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. Er wordt al volop gebouwd, gewoond en gewerkt. De gemeente wil ook het gericht aantrekken van bedrijven op korte termijn, vanuit een duidelijke ambitie oppakken. Dit in nauwe samenwerking met haar ontwikkelpartners in het gebied. Omdat men de kern van het cluster ‘smart services’ verder wil versterken, zal de acquisitie zich richten op de ontwikkeling van een bruisend ecosysteem voor ‘digitale dienstverleners’, ‘creatieve industrie’ en ‘corporate gebruikers’.

Op basis van een gedegen marktanalyse, waarin de concurrentiekracht van de Spoorzone is beoordeeld en mogelijke doelgroepen zijn getraceerd en geprioriteerd, heeft ARCUSplus een strategisch acquisitieplan ontwikkeld. Deze is vervolgens vertaald in een concreet en meerjarig actieplan, met een duidelijke weergave van de benodigde capaciteit en tijdsinzet. De plannen werden afgestemd met de genoemde ontwikkelpartners. Samen met alle betrokken partijen kan nu worden gestart met het gericht aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die het huidige ecosysteem versterkt, daarbij ondersteund door doelgerichte marketing en positionering. Het eindresultaat is een heldere, concrete en gezamenlijke acquisitie-aanpak, met bovendien een duidelijke focus op een scherp ingekaderde doelgroep.

Opdrachtgever:

Spoorzone Tilburg

Project:

Acquisitiestrategie gereed om gebied nog beter op de kaart te zetten

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up