Port of Overijssel Logistics (POLO) vergroot zichtbaarheid

Een van de taken van Port of Overijssel Logistics (POLO) is profilering en acquisitie van de gezamenlijke havens Port of Deventer, Port of Twente en Port of Zwolle. Hiertoe zijn in het verleden al acties uitgevoerd, zoals de deelname aan internationale beurzen in Duitsland. De havens willen hieraan graag een zorgvuldig en passend vervolg geven. Daartoe is in de afgelopen weken door ARCUSplus een concreet en meerjarig profileringsplan uitgewerkt.

Het plan is opgesteld in nauwe samenwerking met POLO en haar stakeholders. Daarbij is goed aangesloten bij de wens van de havens om te kiezen voor een profilering die echt een plus zet op de huidige activiteiten. Het verkopen van veel vierkante meters is daarbij niet de hoofdmoot. Kwaliteit, duurzaamheid en slimme logistiek zijn leidende thema’s waarmee de havens de boer op gaan. Startpunt daarbij is het opstellen van een sterke gezamenlijke propositie.

Opdrachtgever:

Port of Overijssel Logistics

Project:

Samenwerking havens voor internationale profilering

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up