Ontwikkelingsbedrijf NHN wil 2nd opinion acquisitieplan

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft in de afgelopen maanden haar acquisitiestrategie op scherp gezet. Er is met name geïnvesteerd in vernieuwing en concreetheid. ARCUSplus bood daarbij inhoudelijke en procesmatige ondersteuning. In een aantal interactieve sessies met het acquisitieteam zijn stappen gezet om proposities en plannen van NHN te voorzien van inspiratie, vernieuwing en focus. Uitwisseling van kennis, ideeën en best practices stond hierbij centraal.

Op deze wijze heeft NHN in een compact traject haar aanpak kunnen fijnslijpen. Er is een nadere prioritering aangebracht in de doelgroepen en de te benutten instrumenten. Zo zal nog nadrukkelijker worden ingezet op de strategische acquisitie op de energiemarkt en het behoud van innovatieve bedrijven. Tevens gaat NHN extra investeren in haar business intelligence. Dit zal gaan bijdragen aan betere en gerichtere marketing van de regio en een duidelijkere profilering van de sterke sectoren van NHN in haar doelmarkten.

Opdrachtgever:

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Project:

Interactieve aanpak: stapsgewijs naar meer focus en concreetheid

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up