Port of Urk wordt toekomstbestendig en aantrekkelijk

Urk kenmerkt zich door een dynamisch en sterk groeiend bedrijfsleven. De vraag naar ruimte is hoog. Daartoe wordt momenteel de locatie Port of Urk ontwikkeld. Dit gaat gepaard met ambities. Het binnendijks bedrijventerrein moet aantrekkelijk en toekomstbestendig zijn. Om hieraan goed richting te geven heeft ARCUSplus in nauwe samenwerking met gemeente, bedrijfsleven en overige stakeholders een ambitiedocument opgesteld. Dit document geeft richting aan de positionering, uitgifte en realisatie van de locatie.

Om te komen tot de visie zijn verschillende scenario’s opgesteld en besproken. Hieruit rolde een duidelijk voorkeursmodel dat vervolgens is uitgewerkt. Daarbij is goed aangesloten op de trends in de voor Urk belangrijke clusters (visserij, maritiem), zoals duurzaamheid, innovatie en de grote vraag naar talent. Cruciaal is verder dat de ontwikkeling van Port of Urk in nauwe samenhang met de bestaande werklocaties op Urk wordt vormgegeven. Zo ontstaat een nog aantrekkelijker vestigingsklimaat.

Opdrachtgever:

Port of Urk

Project:

ARCUSplus stelt ambitiedocument op voor nieuw bedrijventerrein

Meer projecten die ArcusPlus uitvoerde voor haar opdrachtgevers:

Meer weten over ARCUSplus? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up