Hotspot of Hutspot?

door
in de categorie Blog

Gij zult geen 100+ hotspots verkopen!

Nederland is het land van high-tech, agrofood en horticulture. En bovendien een hotbed voor spin-offs en start-ups. Ja, hier gaan we vol voor, en nog voor veel meer: we hebben maar liefst 10 topsectoren én een special envoy, onze eigen Neelie Kroes. Dan komen daar nog de vele tientallen campussen en clusters bij, elk in hun eigen fase van ontwikkeling. Tel daar de eigentijdse crossovers cleantech, biobased en smart industry bij op, en het aanbod is niet alleen nagenoeg compleet, maar op z’n minst ook overdadig of verwarrend. In Nederland is het niet lonely at the top, maar vooral crowdy.

Draait de vaderlandse logistiek ook mee in die top? Jazeker, en niet alleen als topsector of in theorie. Als we inzoomen op recente locatiebeslissingen, de vastgoedmarkt en investeringen in processen, dan kunnen we vaststellen dat er relatief veel beweging in de sector zit. Distributie domineert de statistieken van de grote makelaars, het ministerie van Economische Zaken en de logistieke vakpers. Grondverkopen, met name in Zuid-Nederland, laten een stijgende lijn zien, en steeds meer buitenlandse bedrijven melden zich aan de poort. Zakt u eens rustig de A67, A15 of A16 af: trucks en terminals, loading docks en ladingstromen, containers all-over. Mondiale onderzoeken tonen aan dat Nederland één van de beste logistieke locaties is in de wereld, profiterend van de positieve groeiverwachtingen van de economie in het algemeen, en van levendige logistieke stromen door meer en meer online impulsen in het bijzonder. Waardoor steeds grotere distributiecentra boven de markt komen te hangen – megahallen lijken inmiddels een trending topic geworden te zijn.

Was er in het verleden nog wel eens weerstand tegen logistieke vestigingen (“blokkendozen”, “weinig banen”, “niet innovatief”), tegenwoordig heeft menig Nederlandse regio de deugden van distributie herontdekt. Bestuurders maken zich er plotseling weer sterk voor, provincies en steden stellen budgetten beschikbaar. De bekende top 5 hotspots in ons land kunt u waarschijnlijk zó noemen, maar we hebben tegenwoordig ook Logistics Valley, Port of Twente en Dryport Emmen-Coevorden, alsmede talloze logistieke samenwerkings-verbanden in den lande zoals Smart Logistics Deventer, Logistiek Platform Noordoost-Brabant en Logistieke Hotspot Oostland. Een logistieke boodschap is immers relatief eenvoudig te brengen ten opzichte van bijvoorbeeld research & development, en lijkt gemakkelijk te onderbouwen door te wijzen naar tastbare locatiefactoren als infrastructuur, arbeidsmarkt en reeds gevestigde bedrijven.

Op zich natuurlijk prima en uitermate welkom, al deze hotspotontwikkelingen. Logistiek is immers overal, logistiek is divers en levert banen op. We zien EDC’s, RDC’s en NDC’s. Distributie voor retail, fashion, food en e-commerce. Over de weg, op het water of door de lucht. Naar de eigen regio of bestemd voor het achterland. Echter, elke locatie zou zijn plaats moeten kennen. De ‘échte’ logistieke hotspots dienen scherp te blijven en niet arrogant te worden. De overige Nederlandse distributieclusters doen er goed aan zich realistisch op te stellen en niet over hun eigen polsstok heen te springen. Door dicht bij zichzelf en de eigen concurrentiekracht te blijven. Maar wat betekent dat dan concreet? Hoe onze huid, als logistiek land, in binnen- en buitenland zo duur mogelijk te verkopen? Met alle partijen die inmiddels in de logistieke arena actief zijn, is er een kakofonie aan vaak overlappende, zinnige én onzinnige proposities en goede bedoelingen ontstaan, waarvan de te vangen verlader of dienstverlener geen chocola meer kan maken. Centrale ligging, multimodale voorzieningen, catchment area: de gedebiteerde unique selling points zijn veelal even nietszeggend als niet-onderscheidend. Diepgang en focus ontbreken ten enenmale.

Expanderende of zich verplaatsende bedrijven met behoefte aan ondersteuning houden van eenvoud. Maar wel afgestemd op hun specifieke behoefte. Daarom is het raadzaam om Nederland allereerst in zijn algemeenheid te pitchen als triple A locatie in de supply chain. Als topclub in de Champions League, met diverse sterspelers, elk met hun eigen kwaliteiten, niet als eenheidsworst. Hier ligt dus een schone taak voor alle ambassadeurs van de BV Nederland in zijn geheel, én voor de zakelijke bewoners van alle logistieke hotspots binnen Nederland. Inmiddels heeft de Topsector Logistiek via het Programma Buitenland Promotie Logistiek ingezet op de ontwikkeling van een zogenaamde ‘promotiekoffer’. Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Dinalog en Nederland Distributie Land (NDL) vullen deze koffer met de belangrijkste Nederlandse logistieke bagage. Maar ook de betrokken regio’s zullen de discipline moeten opbrengen om die koffer mede te vullen met proposities die het verschil maken, en met goede referenties van de gevestigde supply chain directeuren – deze laatste, belangrijke groep stakeholders heeft immers immens veel baat bij een florerende en bloeiende businessomgeving. Regio’s, graaf gericht, en graaf diep. Anders eindigt u niet als hotspot, maar in de hutspot. En wie eet dat nog tegenwoordig?

Download de pdf-versie van dit artikel hier.

Over de auteur

Meer publicaties

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ARCUSplus, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

keyboard_arrow_up